close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE OGÓLNE

 • Emigracja Polaków do Stanów Zjednoczonych nabrała dynamiki już w drugiej połowie XIX wieku. Największe jej nasilenie następowało w kilku okresach, reprezentujących różne fale emigracji, które umownie dzielone są na:

  starą emigrację, najliczniejsza i zarazem najbardziej rozciągnięta w czasie fala emigracji Polaków do USA- rozpoczęła się po klęsce polskich powstań narodowych i trwała aż do 1939 roku;

  emigrację „wojenną”, która trwała jeszcze przez kilkanaście lat po zakończeniu II Wojny Światowej (głównie b. polscy żołnierze z W. Brytanii oraz pozostałych, zachodnich krajów alianckich);

  emigrację „zarobkową”, (największe nasilenie w latach 70-tych XX wieku);

  emigrację „solidarnościową”, którą rozpoczęło powstanie NSZZ „Solidarność”, a zakończyły pierwsze wolne wybory w Polsce;

  nową emigrację, inaczej zwaną  postsolidarnościową, zarówno tę z przyczyn ekonomicznych, jak i opartą na łączeniu rodzin.

  W związku z utrzymującymi się utrudnieniami w emigrowaniu Polaków do USA (ograniczona liczba „zielonych kart” dla nowych emigrantów z Polski, restrykcyjne wymogi wizowe, wzrost aktywności amerykańskich służb imigracyjnych w poszukiwaniu i deportowaniu „nielegalnych ”imigrantów), jak również rosnącą atrakcyjnością rynków pracy w krajach UE, dynamika tej fali emigracji uległa w ostatnich latach radykalnemu osłabieniu. Biorąc pod uwagę pogłębiający się kryzys ekonomiczny w USA, w tym trwającą zapaść na rynku nieruchomości, na którym działa wiele polonijnych firm oraz zatrudniana jest znaczna część emigrantów z Polski, nasila się zjawisko reemigracji Polaków ze Stanów Zjednoczonych do kraju lub innych państw europejskich.

  Według ostatniego spisu ludności w USA (Census 2000; w 2010 r. pominięto kryterium przynależności etnicznej) oraz innych źródeł, w 13 stanach okręgu konsularnym placówki zamieszkuje ponad 3,2 mln osób polskiego pochodzenia. Dane te są zbieżne z American Community Survey 2005-2008, wg którego w chicagowskim okręgu konsularnym zamieszkuje 3.2063.859 osób polskiego pochodzenia.

  Podkreślenia wymagają zmiany w rozmieszczeniu Polaków na terenie największych polonijnych metropolii, w tym przede wszystkim w Chicago. Z ok. 1 miliona osób polskiego pochodzenia w całym Illinois,

  • ok. 65 procent mieszka na przedmieściach Chicago,
  • ok. 20 proc. w samym mieście,
  • a ok. 10 proc. na południu stanu.

  Największym skupiskiem polskim w granicach Chicago nadal pozostaje cześć położona w okolicach kościoła p.w. św. Jacka (Portage Park), w której zamieszkuje ok. 20 tys. Polaków i osób polskiego pochodzenia (kilkanaście lat temu liczba ta wynosiła niemal 70 tys.). Na przedmieściach Chicago największe polonijne populacje znajdują się obecnie w miejscowościach Naperville, Schaumburg i Arlington Heights. W ostatnim czasie wysoki przyrost mieszkańców polskiego pochodzenia notują także miejscowości położone na południowych przedmieściach Chicago  (np. Lemont).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: