close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGR. AKTÓW SC W POLSCE

 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji (urodzenie dziecka, zawarcie małżeństwa, zgon) może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce w drodze transkrypcji.

   

   

  Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada polski akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenia i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.  Aby otrzymać polski paszport za pośrednictwem Konsulatu konieczne jest przedstawienie polskiego aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa.

   

  Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć:

  1. bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego

  2. za pośrednictwem Konsulatu.  

   

  TRANSKRYPCJA ZA POŚREDNICTWEM KONSULATU

   

  Aby dokonać transkrypcji za pośrednictwem Konsulatu należy przedłożyć:

  1. oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego z pieczęcią (klauzulą) Apostille, który przesyłany jest do urzędu stanu cywilnego w Polsce i co do nie podlega zwrotowi.

  2. urzędowe tłumaczeniem na język polski dokonane przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  • konsula;

  3. ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wnioskodawcy/wnioskodawców.

   

  TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA - dodatkowe dokumenty

   

  W przypadku skróconych zagranicznych aktów urodzeń, niezawierających informacji, które przewiduje polski formularz aktu urodzenia, pomocne przy transkrypcji jest przedłożenie polskiego aktu urodzenia rodziców albo polskich aktów urodzenia rodziców.

   

  TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA - dodatkowe dokumenty


  W przypadku zagranicznych aktów małżeństwa niezawierających informacji, które przewiduje polski formularz aktu małżeństwa, pomocne przy transkrypcji jest przedłożenie polskich aktów urodzenia małżonków albo amerykańskich aktów urodzenia małżonków opatrzonych klauzulą Apostille wraz z urzędowym tłumaczeniem.

  W przypadku kiedy małżonkowie pozostawali w innych związkach małżeńskich, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że poprzedni związek małżeński ustał, tj. 

  • orzeczenie sądu polskiego o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa; 
  • polski akt małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie.

   

  Konsulat nie pośredniczy w sprawie uznania zagranicznego wyroku rozwodowego na terenie Polski.

   

  Szczegółowe informacje na temat procedury uznania za skuteczne na obszarze Polski  amerykańskich wyroków rozwodowych dostępne w zakładce:  UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO

   

  Wniosek o rejestrację małżeństwa małżonkowie składają wspólnie.

   

  TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU - dodatkowe dokumenty

   

  W przypadku skróconych aktów zgonu, niezawierających danych przewidzianych w formularzu polskiego aktu zgonu pomocnym przy transkrypcji jest przedłożenie polskiego aktu małżeństwa zmarłego albo jego polskiego aktu urodzenia.

   

   

  Wnioski o transkrypcję aktów stanu cywilnego są dostępne są w siedzibie Konsulatu oraz na stronie internetowej Konsulatu pod adresem "FORMULARZE”.

   

   

  W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl), wybierając sprawę prawną.

   

   

  W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Referatem  Prawnym i Opieki Konsularnej pod adresem: chicago.legal@msz.gov.pl albo numerem telefonu: 312 337 8166 w. 4.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: