close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZYTA W KONSULACIE

 • W celu zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Chicago NALEŻY DOKONAĆ REJESTRACJI
  w systemie e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl) 

  Rejestracja wizyt w systemie e-Konsulat dotyczy następujących kategorii spraw:

   

  Sprawy paszportowe:

   

  Sprawy prawne:

   

  Sprawy obywatelskie:

   

  Sprawy wizowe:

   

  Nie są wymaganie zapisy w sprawach z zakresu pomocy konsularnej.

   

  Jak zapisać się na spotkanie?

   

  Instrukcja zapisu na spotkania

   

  1. Po otwarciu strony www.e-konsulat.gov.pl

  dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej:

  Kraj – Stany Zjednoczone Ameryki
  Placówka – Chicago

  2.Następnie z menu po lewej stronie wybieramy opcję: Wizyty w konsulacie => Sprawy prawne, sprawy obywatelskie, sprawy paszportowe, wiza Schengen, wiza krajowa

  3. Wybieramy dostępną datę oraz godzinę wizyty w urzędzie. W przypadku spraw wizowych po zapisaniu się na wizytę należy wypełnić formularz wizowy.

  4. W „formularzu wizyty w konsulacie” podajemy nazwisko, imię, adres, e-mail oraz opisujemy sprawę, która ma być załatwiona.

  UWAGA! W rubryce „opis sprawy” prosimy dodatkowo o podanie numeru telefonu.

  5. Po zatwierdzeniu daty i terminu możliwe jest pobranie pliku pdf z potwierdzeniem wizyty w konsulacie. Dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy. Warto zapisać numer formularza oraz kod rejestracji, które niezbędne są do ewentualnego anulowania wizyty. 

  W razie potrzeby złożenia kilku wniosków należy zadbać o zarejestrowanie każdej sprawy osobno. Dotyczy to również rejestrowania wizyt dla kilku osób.

  Przy każdej wizycie w konsulacie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).  W przypadku braku posiadania polskiego dokumentu tożsamości należy okazać ważny dokument ze zdjęciem, który zgodnie z przepisami prawa miejscowego potwierdza tożsamość.

  Jeśli w systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Konsulat Generalny RP w Chicago jest zamknięty lub dla danej usługi nie przyjmuje się w danym dniu interesantów albo nie ma wolnych miejsc.

   

  W razie pytań dotyczących rejestracji w sprawach prawnych prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem chicago.legal@msz.gov.pl lub telefonicznie wyłącznie na następujący numery telefonów: 312 337 8166 wew. 4.

   

  W razie pytań dotyczących rejestracji w sprawach paszportowych i wizowych prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem chicago.passport-visa@msz.gov.pl lub telefonicznie: w sprawach paszportowych na następujące numery telefonów: 312 337 8166 wew. 1, w sprawach wizowych wew. 2.

   

   

  KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zapewnienie bezpieczeństwa naszym gościom oraz pracownikom jest priorytetem Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Wszystkie osoby odwiedzające urząd konsulatrny są zobowiązane do przedstawienia celu wizyty, okazania dokumentu tożsamości oraz do poddania się kontroli bezpieczeństwa.  Zachęcamy do ograniczenia przynoszonego ze sobą bagażu do minimum – wszystkie torby, torebki, plecaki i walizki zostaną otwarte i poddane drobiazgowej kontroli.

   

  Przy wejściu do sali przyjęć interesantów konsulatu zostaną Państwo poproszeni o wyłączenie telefonów komórkowych i innego rodzaju urządzeń elektronicznych.

   

  ZAKAZANE jest wnoszenie na teren konsulatu:

  •broni palnej, gazowej i białej (noży, scyzoryków, itp.)

  •materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

  •substancji łatwopalnych lub mających inne, szkodliwe dla otoczenia, działanie

  •narzędzi i ostrych przedmiotów (śrubokrętów, nożyczek, pilników, itp.)

   

  W konsulacie nie ma pomieszczenia, w którym można byłoby przechować niedozwolone przedmioty.

   

  Do budynku NIE WOLNO wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników niezbędnych osobom niepełnosprawnym.

   

  Ze względów bezpieczeństwa, dla sprawnej obsługi, komfortu i ochrony prywatności  osób składających wnioski w sprawach prawnych, obywatelskich, paszportowych i wizowych, w sali przyjęć interesantów NIE JEST DOZWOLONE:

  •używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych

  •filmowanie i nagrywanie dźwięku

  •jedzenie i picie (z wyjątkiem karmienia dzieci lub medycznej konieczności)

  •zakłócanie spokoju innym gościom konsulatu

   

   

  Służba Ochrony i Kontaktu Konsulatu Generalnego RP w Chicago czuwa nad przestrzeganiem powyższych zasad, ma prawo odmówić wstępu do konsulatu lub wezwać do opuszczenia placówki osobę, która nie stosuje się do powyższych zasad, stwarza niebezpieczeństwo dla gości lub pracowników, narusza powagę urzędu lub zakłóca porządek publiczny. Teren placówki jest monitorowany.

   

  Goście, zaproszeni na organizowane w konsulacie wydarzenia kulturalne, są proszeni o przygotowanie dokumentów tożsamości oraz umożliwienie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sprawnego przeprowadzenia kontroli.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: