close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA TYPU D

 • Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku.     

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   

  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie https://www.e-konsulat.gov.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy,
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR (50 000 $);
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP (wykaz dokumentów w wersji anglojęzycznej – kliknij tutaj)

    

  • zezwolenie na pobyt określone prawem Stanów Zjednoczonych (the US Permanent Residence Card (Green Card) lub poświadczona kopia, ważna wiza USA typu A, E, F , G, H, I, J , L, O, R)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: