close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROCEDURA WIZOWA

 • W CELU OTRZYMANIA WIZY W URZĘDZIE KONSULARNYM NALEŻY:

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://www.e-konsulat.gov.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i podpisać.

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów w Konsulacie Generalnym RP

   

  • Paszport

   Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

    

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO: http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf;
  • Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

   Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR (50 000 $).

    

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym: szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich zakładkach

   W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

    

   Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

    

   KROK 3: Uiścić opłatę konsularną

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: