close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Szczegółowe Informacje wizowe zamieszczone są w części angielskojęzycznej

   


  Właściwość terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Chicago (jurysdykcja konsularna)
  obejmuje następujące stany: Arkansas, AR, Illinois, IL, Indiana, IN, Iowa, IA, Kansas, KS, Louisiana, LA, Michigan, MI, Minnesota, MN, Missouri, MO, Nebraska, NE, North Dakota, ND, South Dakota, SD, Wisconsin, WI.
   

  Państwa należące do strefy Schengen:

  Austria

  Węgry

  Norwegia

  Belgia

  Islandia

  Polska

  Czechy

  Włochy

  Portugalia

  Dania

  Łotwa

  Słowacja

  Estonia

  Liechtenstein

  Słowenia

  Finlandia

  Litwa

  Hiszpania

  Francja

  Luksemburg

  Szwecja

  Niemcy

  Malta

  Szwajcaria

  Grecja

  Holandia

  Aby wjechać na terytorium Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana (lista krajów o ruchu bezwizowym).

  Muszą również spełniać następujące warunki:

  - uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;

  - nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;

  - nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

   

  Państwa strefy Schengen wydają następujące rodzaje wiz jednolitych, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

  - wiza krótkoterminowa (C) - umożliwia pobyt na terytorium Schengen do max. 90 dni w ciągu 180 dni.

  - wiza lotniskowa (A) - ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska, dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

  Państwa strefy Schengen wydają również długoterminowe wizy narodowe (D) powyżej 90 dni pobytu (max. 365 dni) oraz zezwolenia na pobyt, które są ważne tylko na terytorium kraju wydającego, pozwalają jednak podróżować po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

   

  Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce - informacja

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: