close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

 • 1. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. Postępowanie związane z uzupełnieniem treści aktu stanu cywilnego zawiera ograniczenia dowodowe – w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska lub Stany Zjednoczone, w takim wypadku może jednak zachodzić konieczność legalizacji dokumentów, (więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego) lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie np. o dane z dokumentów tożsamości.

   

   

  2. SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU  CYWILNEGO

  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu. Podobnie jak w przypadku uzupełniania treści aktu stanu cywilnego, postępowanie związane ze sprostowaniem aktu zawiera ograniczenia dowodowe – w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska lub Stany Zjednoczone, w takim wypadku może jednak zachodzić konieczność legalizacji dokumentów, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie np. o dane z dokumentów tożsamości.

   

   

  Konsul nie pośredniczy w dokonaniu uzupełnienia lub sprostowania treści aktu stanu cywilnego.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: