close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 • Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska dokumentuje się w formie protokołu.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa;
  2. odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa (wydany przez polski urząd stanu cywilnego);
  3. ważny polski paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych 

   

  W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl)

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Nie zdążyłam złożyć oświadczenia w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Czy to oznacza, że teraz muszę już zawsze nosić nazwisko byłego męża?

  Nie, zmiana nazwiska na noszone przed zawarciem związku małżeńskiego jest nadal możliwa. Z tą różnicą, że w takim wypadku tylko w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, więcej: Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

   

  Ślub brałam w Polsce. Rozwiodłam się na w Stanach Zjednoczonych.  Czy w takim wypadku mogę również złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?

  Tak. Należy pamiętać, że oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. W tym przypadku wyjątkowo osoba składająca przed konsulem oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego, może złożyć jednocześnie wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego do polskiego rejestru stanu cywilnego.

   

  Jestem dwukrotną rozwódką. Czy teraz, po orzeczeniu drugiego rozwodu, mogę złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego?

  Nie, w tym trybie może Pani złożyć tylko oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego związku małżeńskiego. Natomiast do nazwiska panieńskiego może Pani powrócić w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, więcej: Administracyjna zmiana imienia i nazwiska. 

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: