close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY EMERYTALNE (ZUS)

 • Od 1 marca 2009 r. obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym z dnia 2 kwietnia 2008 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która stanowi podstawę prawną koordynacji systemów emerytalno-rentowych Polski i USA.

   

  Regulacje wynikające z umowy dotyczą osób, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wykonując szeroko rozumianą aktywność zawodową, w szczególności jako pracownicy oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Umowa dotyczy także osób ubiegających się o renty rodzinne po wyżej wymienionych osobach.

   

  W zakresie emerytalno-rentowym przepisy umowy ułatwiają osobom zainteresowanym zgłoszenie wniosku o świadczenie, umożliwiają uzyskanie  świadczenia z każdego z państw, w tym - o ile w danym państwie brak jest wymaganego okresu ubezpieczenia -  uzyskanie świadczenia za łączone okresy ubezpieczenia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Umowa daje również możliwość pobierania emerytury lub renty z jednego państwa na rachunek bankowy w miejscu zamieszkania w drugim państwie.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania polskich  świadczeń emerytalno-rentowych  z zastosowaniem  przepisów polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym oraz formularze wniosków o świadczenia dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po adresem:

  http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica/zasady-przyznawania-emerytur-i-rent-dla-osob-pracujacych-w-panstwach-umownych/umowa-z-usa-o-zabezpieczeniu-społecznym.

   

  Prezentacja ZUS

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: