close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE

 • ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


  Cudzoziemcowi zamierzajacemu zamieszkac w Polsce mozna udzielic zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy).


  Zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy mozna udzielic jezeli cudzoziemiec wykaze, iz zachodza okolicznosci uzasadniajace jego zamieszkiwanie na terytorium RP przez okres dluzszy niz 3 miesiące. Okolicznosciami takimi moga byc w szczególnosci: uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, podjecie nauki lub zawarcie malzenstwa z obywatelem polskim.


  Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony składa się w urzędach wojewódzkich w kraju. Mozna również złozyć wniosek za granicą w konsulacie RP wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. W takim przypadku konsulat jest tylko posrednikiem w przekazaniu dokumentów do Polski i zwrotnie stosownej decyzji właściwego wojewody osobie wnioskującej (czas realizacji kilka miesięcy).

   

  Więcej informacji http://www.udsc.gov.pl/ZEZWOLENIE,NA,ZAMIESZKANIE,NA,CZAS,OZNACZONY,1517.html

   

   

  Informacje w języku angielskim (ENGLISH) http://www.udsc.gov.pl/RESIDENCE,PERMIT,FOR,A,FIXED,PERIOD,1800.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: