close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 •  

   Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

  Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

  1. aktów stanu cywilnego;
  2. świadectw naturalizacji

    

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka  na język polski i z języka polskiego na język angielski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl)

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenie sporządzone na terenie USA przez amerykańskiego tłumacza, aby mogło być uznane w Polsce, musi zostać sprawdzone i poświadczone przez konsula za opłatą.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia. Są one traktowane na równi z tłumaczeniami wykonanymi lub poświadczonymi przez konsula.

    

   Tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości można znaleźć w poniższym linku:

   https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

    

  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Stanach Zjednoczonych, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: