close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • EPUAP

 •  

  Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski.
  Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.
   
  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP  (www.epuap.gov.pl) należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
  Po złożeniu wniosku należy stawić się osobiście w konsulacie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę przez stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl . Należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

  E-PUAP – autoryzacja SMS –em
  Od dnia 15 lipca 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na platformie e-PUAP wprowadzanie zagranicznych numerów telefonów komórkowych w celu otrzymywania kodu autoryzacji podczas składania wniosku o poświadczenie profilu zaufanego.

  Numer telefonu komórkowego powinien być poprzedzony numerem kierunkowym na dany kraj bez dodatkowych cyfr „00” lub znaków „+”. Wprowadzany numer powinien być jednym ciągiem znaków np.: 43123456789, gdzie „43” jest przykładowym numerem kierunkowym kraju. Poprawianie lub wpisywanie nowych (zmienionych) numerów telefonów w potwierdzonych profilach zaufanych dokonywane powinno być samodzielnie przez osoby zainteresowane
  z wykorzystaniem zakładki „Moje profile”.
   
   
  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.
   

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne.

   

  W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji  w systemie e-Konsulat  (https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: