close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO JAZDY

 • Zwolnienie z posiadania prawa jazdy stanu Illinois. Zgodnie z przepisami stanu Illinois (625 ILCS 5/6-102) z obowiązku posiadania prawa jazdy stanu Illinois zwolnione są między innymi następujące osoby:

  1. Nierezydenci posiadający ważne prawo jazdy wydane w kraju ojczystym lub stanie USA, w którym na stałe zamieszkują; takie osoby mają prawo do prowadzenia pojazdów przez okres przebywania w stanie Illinois;
  2. Nierezydenci studiujący w college lub na uniwersytecie w stanie Illinois oraz ich małżonkowie i dzieci, o ile posiadają ważne prawo jazdy wydane przez stan USA, w którym są rezydentami;
  3. Nierezydenci, którzy stali się rezydentami stanu Illinois, mogą przez okres pierwszych 90 dni od dnia kiedy stali się rezydentami, prowadzić te pojazdy, do prowadzenia których mieli prawo w kraju ojczystym lub stanie USA, w którym na stałe zamieszkiwali. Osoby takie muszą posiadać ważne prawo jazdy wydane w kraju ojczystym lub stanie USA, w którym na stałe zamieszkiwały. Po upływie wspomnianych 90 dni, osoby takie muszą wnioskować o wydanie prawa jazdy stanu Illinois.

  UWAGA: Wyjeżdżając z Polski do USA należy zabrać ze sobą tłumaczenie polskiego prawa jazdy na język angielski, dokonane przez zawodowego tłumacza. Tłumaczenia polskiego prawa jazdy można też dokonać w USA; w tym przypadku, musi być ono poświadczone przez notary public. Pomimo iż posiadanie tłumaczenia prawa jazdy na język angielski nie jest obowiązkowe, w przypadku zatrzymania przez policję, ułatwi ono funkcjonariuszowi policji zweryfikować ważność polskiego prawa jazdy. Powyższa informacja zawarta jest na stronie internetowej Sekretarza Stanu Illinois, www.cyberdriveillinois.com.

  Tymczasowe prawo jazdy stanu Illinois (Illinois Temporary Visitor Driver’s License).

  Ponadto, osoby, które przebywają czasowo w Illinois (legalnie), ale nie maja uprawnień do uzyskania Social Security Number, mogą uzyskać tzw. tymczasowe prawo jazdy (Illinois Temporary Visitor Driver’s License). Temporary Visitor Driver’s License ważne jest przez okres 3 lat lub przez okres, w którym jednostka ma prawo do przebywania na terytorium USA (w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej). W celu uzyskania Temporary Visitor Driver’s License należy:

  1. W lokalnym biurze Social Security Administration uzyskać zaświadczenie L-676 (L-676 Form of Ineligibility for Social Security Number); zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 90 dniu przed dniem składania wniosku o Temporary Visitor Driver’s License; informacje o właściwym biurze Social Security Administration uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 1-800-772-1213 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 a.m. do 7 p.m. lub na stronie internetowej www.ssa.gov (informacje również w języku polskim; należy kliknąć na napis „Other languages” i wybrać język polski);
  2. Przedstawić dowód na posiadanie zezwolenia z U.S. Citizenship and Immigration Services na przebywanie na terenie USA (weryfikacja zezwolenia na pobyt dokonywana jest jako pierwszy krok w procesie ubiegania się o Temporary Visitor Driver’s License; weryfikacja ta dokonywana jest w internetowej bazie danych prowadzonej przez U.S. Departament of Homeland Security);
  3. Posiadać zezwolenie, o którym mowa w pkt. 2 na okres co najmniej 1 roku; wniosek o Temporary Visitor Driver’s License należy złożyć co najmniej 6 miesięcy przed upływem wspomnianego 1 roku;
  4. Przedstawić dokument potwierdzający imię i nazwisko, datę urodzenia, podpis, oraz stałe zamieszkanie w stanie Illinois; lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej www.cyberdriveillinois.com;
  5. Zgłosić się do Illinois Secretary of State Driver Services z dowodem ubezpieczenia samochodu. Biuro dla Chicago znajduje się przy 5301 W. Lexington, Chicago, IL 60644;
  6. Zapłacić odpowiednią opłatę;
  7. Zdać egzamin na prawo jazdy (test pisemny, praktyczny oraz badanie wzroku).

  Międzynarodowe prawo jazdy.

  Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sekretarza Stanu Illinois, www.cyberdriveillinois.com, międzynarodowe prawo jazdy nie uprawnia do prowadzenia pojazdów na terytorium USA. Może ono służyć, jednakże, jako tłumaczenie polskiego prawa jazdy, ponieważ nie można otrzymać międzynarodowego prawa jazdy nie posiadając ważnego polskiego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy otrzymuje się w Polsce.
   

  WYMIANA AMERYKAŃSKIEGO PRAWA JAZDY NA POLSKI ODPOWIEDNIK

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, (Dz.U. z dnia 11 września 2012 r.) – organ polski sam kontaktuje się z zagranicznym wystawcą prawa jazdy, a dopiero w sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie organu wydającego zagraniczne prawo jazdy, weryfikacja autentyczności prawa jazdy dokonana być może za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie.

  „§ 8. pkt. 7 w przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej należy wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, wystąpienie o potwierdzenie jest dokonywane za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie.”

  Prawo amerykańskie dopuszcza możliwość osobistego ubiegania się o dokument poświadczający dane zawarte na własnym amerykańskim dokumencie prawa jazdy w amerykańskim wydziale komunikacji. W takim przypadku, osoba planująca powrót do kraju, przed wyjazdem z terytorium USA może wystąpić osobiście lub drogą pocztową, a w niektórych stanach także drogą elektroniczną do stanowego wydziału komunikacji, w którym wydano prawo jazdy o zaświadczenie potwierdzające dane zawarte na amerykańskim prawie jazdy (tzw. „driving record”). Osoby, które posiadają amerykańskie prawa jazdy i przesiedliły się już do kraju, mogą zamówić zaświadczenie drogą elektroniczną przy użyciu karty płatniczej (z wyjątkiem praw jazdy wydanych w stanach: gdzie wymagane jest złożenie wniosków drogą pocztową i opłat w postaci przekazu pieniężnego „money order” lub „cashier’s check”).

  W związku z powyższym, załączamy dane kontaktowe amerykańskich wydziałów komunikacji w 13. stanach tut. okręgu konsularnego, które wydają zaświadczenia potwierdzające dane zawarte w dokumentach prawa jazdy. Dlatego też, prosimy o bezpośredni kontakt z miejscowym urzędem w celu otrzymania informacji o opłacie administracyjnej za otrzymanie potwierdzenia prawa jazdy i realizacji wniosku o potwierdzenie prawa jazdy.

   

  Lista amerykańskich wydziałów komunikacji okręgu konsularnego w Chicago, gdzie można uzyskać wyciąg z historii posiadania prawa jazdy, tzw. driving record:

   

  ILLINOIS

  State of Illinois

  Illinois Secretary of State

  213 State Capitol

  Springfield, IL 62756

  http://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/drivers_license/purchaseabstract.html

   

  IOWA

  State of Iowa

  Department of Transportation

  Motor Vehicle Division

  P.O. Box 9204

  Des Moines, IA 50306-9204

  Phone: 515-237-3121

  Fax: 515-237-3355

  http://www.iowadot.gov/mvd/driverslicense/driverrecord.htm

   

  MICHIGAN

  State of Michigan

  Department of State

  Secretary of State: Driver’s License

  Michigan Department of State, Lansing, MI 48918

  http://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1627_8996-31868--,00.html

   

  MINNESOTA

  State of Minnesota

  Department of Public Safety

  Driver and Vehicle Services

  445 Minnesota Street Suite 190

  Saint Paul MN 55101-5190

  https://dps.mn.gov/divisions/dvs/Pages/records-request-procedure.aspx

   

  MISSOURI

  State of Missouri

  Department of Revenue

  Driver’s License

  Harry S Truman State Office Building

  301 West High Street Jefferson City, MO 65101

  Driver License: 573-526-2407

  http://dor.mo.gov/drivers/records.php

   

  NEBRASKA

  State of Nebraska

  Nebraska State Office Building

  Driver Licensing Services

  301 Centennial Mall South

  P.O. Box 94726

  Lincoln, Nebraska 68509-4726

  Phone: (402) 471-3861

  Fax: (402) 471-4020

  http://www.dmv.nebraska.gov/dvr/drvrec/drivrecreq.html

   

  NORTH DAKOTA

  State of North Dakota

  Department of Transportation

  608 East Boulevard Avenue Bismarck, ND  58505-0700

  https://apps.nd.gov/dot/dlts/dlos/welcome.htm

   

  SOUTH DAKOTA

  State of south Dakota

  Department of Public Safety: Licensing

  118 West Capitol Avenue

  Pierre, South Dakota 57501

  605.773.6883

  Toll Free: 1.800.952.3696

  Fax: 605.773.3018

  https://dps.sd.gov/licensing/driver_licensing/driving_record.aspx

   

  WISCONSIN

  State of Wisconsin

  Department of Transportation

  Division of Motor Vehicles

  4802 Sheboygan Avenue, Madison, WI 53705

  http://wisconsindot.gov/Pages/dmv/license-drvs/rcd-crsh-rpt/records.aspx

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: