close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO

 • Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

   

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku dostępny jest na stronie internetowej poświęconej konwencjom haskim.


  Wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille dostępny jest również na stronie internetowej poświęconej konwencjom haskim.

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).


  Stany Zjednoczone są stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

   

  W Stanach Zjednoczonych możliwe jest uzyskanie klauzuli „apostille" na trzech różnych poziomach,
  w zależności od tego jakie organy sporządziły lub potwierdziły określony dokument.

   

  Właściwymi w tym zakresie urzędami są:

  • dokumenty sporządzone przez organy federalne:

     Office of Authentications

     U.S. Department of State

     600 19th Street, NW

     Washington, DC 20006

     Tel. 202-485-8000

    

    

    Adres do korespondencji:

   Office of Authentications

   U.S. Department of State

   CA/PPT/S/TO/AUT

   44132 Mercure CIR PO BOX 1206 Sterling, VA 20166 1206
   strona internetowa:  https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

    

  • dokumenty sporządzone przez sądy – Sekretarz lub Zastępca Sekretarza Sądów Federalnych
  • dokumenty sporządzone przez władze stanowe lub władze innych terytoriów Stanów Zjednoczonych (wraz z dokumentami wykonanymi przed notariuszem publicznym):  najczęściej Sekretarze Stanu lub Zastępcy Sekretarzy Stanu w poszczególnych stanach.

   

  Lista urzędów uprawnionych do wydawania apostille działających w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

   

  Illinois 

  Office of the Secretary of State

  17 N. State, Suite 1137

  Chicago, IL 60602

  Tel. (312) 793-2556

  http://www.cookcountyclerk.com/vitalrecords/authenticatingnotaries/Pages/default.aspx

   

  Office of the Secretary of State

  Department of Index

  111 E. Monroe Street

  Springfield, IL 62756

  Tel. (217) 782-7017

  http://www.cookcountyclerk.com/vitalrecords/authenticatingnotaries/Pages/default.aspx

   

  Indiana

  Indiana Secretary of State

  Authentication Department

  302 W. Washington Street, Room E-018

  Indianapolis, IN 46204

  Tel. (317) 232-2677

  http://www.state.in.us/sos/business/2377.htm

   

  Iowa

  Secretary of State,

  1st Floor Lucas Building,

  Des Moines, Iowa 50319

  Tel. 515-281-5204

  www.sos.state.ia.us 

  karen@sos.state.ia.us

   

  Michigan

  Department of State

  Office of the Great Seal

  7064 Crowner Boulevard

  Lansing, MI 48918

  Tel.  517-373-2531

  http://www.michigan.gov/sos 

   

  Minnesota

  Minnesota Secretary of State

  180 State Office Building

  100 Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard

  Saint Paul, MN 55155-1299

  1-800-627-3529

  customer.services@state.mn.us 

  http://www.sos.state.mn.us/notary-apostille/apostille-authentication/

   

  Missouri

   Secretary of State's Office

   600 West Main, Room 367

   Jefferson City, MO 65101

   Tel. 573-751-4936

  https://s1.sos.mo.gov/Business/Notary/notary/certify

   

  Nebraska

  Nebraska Secretary of State

   Notary Division

   PO Box 95104

   Lincoln, NE 68509

   Tel. (402)471-2554

  www.sos.state.ne.us/business/notary/ 

   

  North Dakota

  Secretary of State

  State of North Dakota

  600 E Boulevard Ave Dept 108

  Bismarck ND 58505-0500

  Tel. 701-328-2900

  Toll Free: 800-352-0867

  Fax: 701-328-2992

  Email: sos@state.nd.us

  www.state.nd.us/sec 

   

  South Dakota

  South Dakota Secretary of State

  Capitol Building

   500 East Capitol Avenue Ste 204

   Pierre SD 57501-5070

   Tel. 605-773-3539

   www.sdsos.gov/aa/

   sdsos@state.sd.us 

   

  Wisconsin

  Secretary of State-Certification Desk

  PO Box 7848

  Madison WI 53707-7848

  Tel. 608-266-5503

  www.sos.state.wi.us/apos_process_policy.htm 

  www.sos.state.wi.us/pdf/certificate_request_form.pdf  

   

  Lista urzędów uprawnionych do wydawania apostille działających w innych stanach USA dostępna jest na stronie internetowej: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=353  

   

  Lista urzędów uprawnionych do wydawania apostille działających w innych państwach dostępna jest na stronie internetowej: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41   

   

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

   

  • Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
  • Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
  • Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
  • Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);

  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: