close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY PARLAMENTARNE

 • 5 października 2015

  w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

   

  Na podstawie § 10. ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą, w związku z art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 3 ww. uchwały, podaję do publicznej wiadomości skład osobowy obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

   

  Komisja Nr 173

  Chicago I, Konsulat Generalny RP w Chicago; 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610,  
  w składzie:

  1. Jerzy ZIMNY zamieszkały w Chicago  - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Jan SAJDAK zamieszkały w River Grove - członek komisji zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
  3. Paweł WASILEWSKI zamieszkały w Hoffman Estates – członek komisji zgłoszony przez KWW „Kukiz’15”  
  4. Marta ALMODOVAR zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Joanna CHOLEWIŃSKA zamieszkała w Park Ridge - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Jan PŁACHTA zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Ryszard WOJCIECHOWSKI zamieszkały w Des Plaines -  członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Aureliusz STOJAŁOWSKI zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 174

  Chicago II, Dom Podhalan ZPPA;  4808 S. Archer Avenue, Chicago, IL 60632

   

  1. Robert SAWINA zamieszkały w Chicago – członek komisji wskazany przez konsula
  2. Zbigniew PRZESZŁOWSKI zamieszkały w Chicago – członek komisji zgłoszony przez  KW Prawo i Sprawiedliwość
  3. Anna RATUŁOWSKA-GÓRAL zamieszkała w Chicago – członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Helena STUDENCKA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Stanisława DŁUGOPOLSKA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Antoni PERHON zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Wiesław PERHON zamieszkały w  Chicago -  członek komisji powołany spośród wyborców                   
  8. Bożena KOWALCZYK zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców                   
  9. Zofia JADWIGA NĘDZA-CHOTARSKA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany przez wyborców       

   

  Komisja Nr 175

  Chicago III, Związek Narodowy Polski;  6100 N. Cicero Avenue, Chicago, IL 60646,
  w składzie:

   

  1. Tadeusz MICZEK zamieszkały w Chicago - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Stanisław HUMIENNY zamieszkały w Palatine - członek komisji zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość  
  3. Ryszard BORATYN zamieszkały w Arlington Hts. - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Adam BUŁAT zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Katarzyna CZESZEJKO-SOCHACKA zamieszkała w Wheeling - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Cezary ŁODZIŃSKI zamieszkały w Addison – członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Waldemar MARCINIAK zamieszkały w Schiller Park – członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Elżbieta SZOPIŃSKA zamieszkała w Chicago -  członek komisji powołany spośród wyborców
  9. Piotr SZOPIŃSKI zamieszkały w Des Plaines – członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 176

  Chicago IV, Parafia św. Ferdynanda nr 1; 3131 N. Mason Avenue, Chicago, IL 60634,
  w składzie:

   

  1. Bogdan PODRAZA zamieszkały w Elk Grove Village - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Józef JURCZAK zamieszkały w Chicago - członek komisji zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość  
  3. Aleksander ŁAKOMY zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Arkadiusz CIMOCH zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Karol BUCZAKOWSKI zamieszkały w Schaumburg  - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Ewa SADOWSKA zamieszkała w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Władysława MITORAJ zamieszkała w Chicago – członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 177

  Chicago V, Parafia św. Ferdynanda nr 2;  5900 W. Barry Avenue, Chicago, IL 60634,
  w składzie:

   

  1. Elżbieta KATA zamieszkała w  Chicago - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Beata ANDREASIK zamieszkała w Chicago -  członek komisji powołany spośród wyborców
  3. Anna PODRAZA zamieszkała w Elk Grove Village - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Agnieszka ŚWIERCZEK zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Adam OCHAL zamieszkały w  Schiller Park - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Damian ŚCIGAŁA zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 178

  Chicago VI, Parafia św. Konstancji; 5856 W. Ainslie Street, Chicago, IL 60630, w składzie:

   

  1. Józef KRUTUL zamieszkały w Schaumburg - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Maria KARWIŃSKA-DOMOZYCH zamieszkała w Chicago – członek komisji powołany spośród wyborców
  3. Dorota ARCHACKI zamieszkała w Chicago – członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Renata KUBAJEWSKA zamieszkała w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Edmund MILEWSKI zamieszkały w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Danuta KIERCUL zamieszkała  w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Krzysztof OLEKSY zamieszkały w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Stanisław PASULA zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  9. Józef KUBIT zamieszkały w Palatine  - członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 179

  Chicago VII, Bazylika św. Jacka; 3636 W. Wolfram Street, Chicago, IL 60618, w składzie:

   

  1. Jacek KOWALCZYK zamieszkały w Chicago - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Małgorzata MIROSZKA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  3. Barbara OSTROWSKA zamieszkała w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Dorota STANEK zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Mirosław FIRLEJ zamieszkały w Norridge  - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Marek PRĘDKI zamieszkały w Lemont  - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Roman KULESZA zamieszkały w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Władysław SMRECZAK zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 180

  Chicago VIII, Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła; 116 Hilton Street, Willow Springs, IL 60480, w składzie:

   

  1. Elżbieta CEISEL-MIKOWSKA zamieszkała w Chicago -  członek komisji wskazany przez konsula
  2. Krzysztof ŻÓŁTEK zamieszkały w Chicago - członek komisji zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
  3. Iwona PAŁKA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Teresa KACZOROWSKA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Agata PAWŁOWSKA-BOREK zamieszkała w Chicago -  członek komisji powołany spośród wyborców          
  6. Adam ŚLEDŹ zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców    
  7. Jolanta TATARA zamieszkała w Chicago – członek komisji powołany spośród wyborców
  8.  Barbara MISZCZAK zamieszkała w Chicago – członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 181

  Chicago IX, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego; 21W411 Sunset Avenue, Lombard, IL 60148, w składzie:

   

  1. Wojciech ZĘBALA zamieszkały w Chicago - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Michał KORYTKOWSKI zamieszkały w Chicago - członek komisji zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
  3. Władysław MUCEK zamieszkały w Chicago -  członek komisji powołany spośród wyborców    
  4. Robert KUCZYŃSKI zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców     
  5. Katarzyna JANKOWSKA zamieszkała w Chicago -  członek komisji powołany spośród wyborców     
  6. Andrzej STANO zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Sebastian SZUBER zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców       
  8. Tomasz DUBIEL zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców            
  9. Ryszard STANIO zamieszkały w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców                               

   

  Komisja Nr 182

  Chicago X,  Parafia Św. Trójcy;  1118 N. Noble Street, Chicago, IL 60642, w składzie:

   

  1. Robert RUSIECKI zamieszkały w Chicago -  członek komisji wskazany przez konsula
  2. Kazimierz BOBROWSKI zamieszkały w Niles – członek komisji zgłoszony przez
   KW Prawo i Sprawiedliwość
  3. Andrzej BLIZIŃSKI zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Anna  KANAS zamieszkała w Chicago -   członek komisji powołany spośród wyborców                               
  5. Elżbieta MAJCHROWSKA zamieszkała w Rolling Meadows   -   członek komisji powołany spośród wyborców           
  6. Kinga PERHON zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Zbigniew SACHA zamieszkała w Chicago   -   członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Iwona JAWOROWSKA zamieszkała w  River Grove - członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 183

  Chicago XI,  Parafia Św. Cyryla i Metodego; 608 Sobieski Street, Lemont, IL 60439, w składzie:

   

  1. Jan ŻÓŁTEK zamieszkały w Chicago - członek komisji wskazany przez konsula oraz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość  
  2. Józef MAJ zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  3. Józef NOWOBILSKI zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Jan LICHACZ zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców                 
  5. Edward MIKOŚ zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców                      
  6. Henryk JANOWSKI zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców     
  7. Andrzej STOPA zamieszkały w Chicago  - członek komisji powołany spośród wyborców           
  8. Elżbieta MILAN zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców                                 
  9. Wiktoria PARA zamieszkała w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców                     

   

  Komisja Nr 184

  Chicago XII, Polsko–Słowiańska Federalna Unia Kredytowa;  1044 Mt. Prospect Plaza,
  Mt. Prospect, IL 60056, w składzie:

   

  1. Anna MŚCISZ zamieszkała w Arlington Hts. - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Jan KWIATKOWSKI zamieszkały w Wheeling – członek komisji zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
  3. Małgorzata BARTOSZEK zamieszkała w Bridgeview - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Ewa KAPUSTKA zamieszkała w Schaumburg - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Katarzyna LIS zamieszkała w Arlington Hts. - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Kamil MOŹDZIERZ zamieszkały w Streamwood - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Marcin SKRZYPEK zamieszkały w Chicago - członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Zofia WOŹNIAK zamieszkała w Franklin Park- członek komisji powołany spośród wyborców
  9. Alicja WRZAŁA zamieszkała w Libertyville - członek komisji powołany spośród wyborców

   

  Komisja Nr 185

  Detroit, Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne; 2975 E. Maple Road, Troy, MI 48083,
  w składzie:

   

  1. Adam BOŻKO zamieszkały w Chicago - członek komisji wskazany przez konsula
  2. Grzegorz WASIOŁEK zamieszkały w Center Line  - członek komisji powołany spośród wyborców
  3. Victoria CHOCHLA zamieszkała w Grosse Pointe Shores - członek komisji powołany spośród wyborców
  4. Roman FIŚKIEWICZ zamieszkały w Shelby TWP - członek komisji powołany spośród wyborców
  5. Marzena KAMIŃSKA zamieszkała w Warren  - członek komisji powołany spośród wyborców
  6. Ryszard KOCZ zamieszkały w Lincoln Park - członek komisji powołany spośród wyborców
  7. Helena KOCZ zamieszkała w Lincoln Park - członek komisji powołany spośród wyborców
  8. Amelia PIETRASZUK zamieszkała w Troy - członek komisji powołany spośród wyborców
  9. Mateusz WASIOŁEK zamieszkały w Warren - członek komisji powołany spośród wyborców

   

   

   

  Paulina Kapuścińska

  Konsul Generalny

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: