close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • SPRAWY PRAWNE

  • Wydział zapewnia pomoc obywatelom polskim w ochronie ich interesów i realizacji przysługujących im praw zgodnie z prawem USA oraz prawami i zwyczajami międzynarodowymi. Zapewnia zastępstwo obywateli polskich przed sądami i innymi organami USA, jeżeli z powodu nieobecności nie mogą tego uczynić osobiście. Sprawuje opiekę nad obywatelami polskimi, którzy zostali pozbawieni wolności lub zatrzymani. Ponadto dział zajmuje się spadkami należnymi Skarbowi Państwa oraz podejmuje czynności na wniosek polskich sądów i organów administracji w tym wykonuje przesłuchania. Dokonuje także czynności notarialnych. Dział świadczy pośrednictwo w zakresie spraw stanu cywilnego tj. umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, uzupełnienie i sprostowanie aktów, odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego. Przed konsulem można złożyć oświadczenia o uznaniu dziecka oraz o wstąpieniu w związek małżeński. Dział przekazuje także wnioski w sprawie zmiany imion i nazwisk w trybie administracyjnym, a także wydaje zaświadczenia przewidziane prawem oraz udziela pomocy w zakresie wydobywania dokumentów. Dział kieruje osoby zainteresowane do odpowiednich urzędów w Polsce. Udziela informacji o prawie polskim odnośnym władzom USA oraz przekazuje informacje odnośnie prawa USA właściwym organom w Kraju. Dział udziela informacji obywatelom polskim na temat procedury uznawania za skuteczne orzeczeń zagranicznych oraz trybu postępowania w sprawach spadkowych oraz alimentacyjnych.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: