close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OPIEKI KONSULARNEJ

 • Podstawowe ograniczenia w zakresie opieki konsularnej

  Konsul:

  • nie jest adwokatem i nie może reprezentować polskiego obywatela w działaniach prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości w państwie przyjmującym
  • nie opłaca kaucji, kosztów sądowych czy kosztów wynajęcia adwokata
  • nie reguluje zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty
  • nie ingeruje w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych
  • nie ma wpływu na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych
  • nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy w uzyskaniu zakwaterowania
  • nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej i leczenia za granicą
  • nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do kraju
  • nie pokrywa kosztów pogrzebu

   

  Jak znaleźć prawnika

   

  W razie konieczności skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w Polsce można kontaktować się z polskim adwokatem bądź radcą prawnym.

   

  Wszyscy adwokaci wpisani są na listy okręgowych rad adwokackich. Na następującej stronie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich dostępna jest wyszukiwarka, ułatwiająca znalezienie adwokata w Polsce:

  http://www.rejestradwokatow.pl

   

  Radcowie prawni mają obowiązek wpisu na listę radców prawnych w poszczególnym okręgu. Adresy okręgowych izb radców prawnych i wyszukiwarki radców prawnych można znaleźć na następującej stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych:

  http://www.kirp.pl/Okregowe-Izby-Radcow-Prawnych/Zasieg-dzialania-Izb

   

  Polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych dysponują listami adwokatów oferujących swoje usługi w poszczególnych stanach. W razie konieczności skorzystania z porady prawnej konsul udostępnia listy zainteresowanym osobom. Należy zaznaczyć, że konsulaty nie biorą żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez wymienione w wykazach osoby.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: