close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PROFIL ZAUFANY EPUAP

 • Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP

   

  Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski.
  Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.
   
  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP  (www.epuap.gov.pl) należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
  Po złożeniu wniosku należy stawić się osobiście w konsulacie (nie ma potrzeby umawiania się na spotkanie). Należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

  E-PUAP – autoryzacja SMS –em
  Od dnia 15 lipca 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na platformie e-PUAP wprowadzanie zagranicznych numerów telefonów komórkowych w celu otrzymywania kodu autoryzacji podczas składania wniosku o poświadczenie profilu zaufanego.

  Numer telefonu komórkowego powinien być poprzedzony numerem kierunkowym na dany kraj bez dodatkowych cyfr „00” lub znaków „+”. Wprowadzany numer powinien być jednym ciągiem znaków np.: 43123456789, gdzie „43” jest przykładowym numerem kierunkowym kraju. Poprawianie lub wpisywanie nowych (zmienionych) numerów telefonów w potwierdzonych profilach zaufanych dokonywane powinno być samodzielnie przez osoby zainteresowane
  z wykorzystaniem zakładki „Moje profile”.
   
  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne.
   
  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: